Дэлхийн далайн  түвшингийн хэмжээ найман жилийн хугацаанд   12 мм нэмэгджээ. Энэ нь дэлхий дээр  мөс  хайлсны улмаас болсон гэж НАСАгийн мэргэжилтэнүүд үзэж байна. Тэдний ярьснаар  “ хиймэл дагуулын  янз бүрийн технологийг ашигласан  бүхнийг хамарсан шинжилгээ судалгааг анх удаа явуулжээ.”  Эрдэмтдийн тогтоосноор, 2003 оноос 2010 оны хооронд мөсөн  алдагдал 4,5 их наяд тонн байжээ. “Энэ нь АНУ ын бүх газар нутгийг 45 см мөсөн  хуягаар хучихад хангалттай  “ гэж шинжээчид тайлбарлав.