0Орос улс чөлөөт худалдааны бүс байгуулж төлөвшүүлэх асуудлаар Зүүн-Өмнөд Азийн орнуудын холбоотой ойрын үед зөвлөлдөж эхлэх тухай Москвад гадаад худалдааны асуудлаархи  бага хурал дээр зарлан мэдээлэв. Орос улс Гаалийн холбооны гишүүн Белорус,Казахстан  улсуудтай хамтран ийн хэлэлцээ Европын чөлөөт худалдааны холбоо ба Шинэ Зеландитэй хийж байна. Чөлөөт худалдааны бүст гаалийн хураамжийг хүчингүй болгоно. Аль болох олон улстай ийм дэглэм тогтоох нь шинэ шинэ зах зээлийг нээх боломж Орос улсад олгох юм.