Улс төрийн системийг шинэчлэх замаар ОУ урагшлан ахиж байна гэж Аюулгүй байдлын мюнхений бага хурал дээр ОУ-ын ГХЯ-ны сайд Сергей Лавров мэдэгдлээ. ОУ-ын ардчилалын процессийн хэлбэр, хурдыг “зөвхөн дотоодын шаардлагадаа нийцүүлнэ гэхээс гадны зөвлөлгөөгөөр” хийхгүй гэж сайд тэмдэглэсэн гэж “Ведомости” сонинд бичсэн байна.