Орос улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев Из засгийн газрын шинэ  “Тэнгүүдгүй Орос “интернет-төслийг сайшаав.  Уг  төслийг  шинэчлэл болон  технологийн хөгжлийн комиссийн хуралдаан дээр ОХУ- ын ерөнхийлөгчийн эдийн засгийн зөвлөх Михаил Абызов зохион байгуулжээ.Абызовын үзэж байгаараар, “Их засгийн газрын шинэ төсөл нь ямарч утга учиргүй  журам  болон шийдвэрийг илрүүлэхэд оршиж” байгаа аж. “Хэвийн амьдрахад саад болж байгаа тэнэг, оновчгүй шийдвэрүүдтэй тулгарсан хэн бүхэн одооноос манай улсын хөгжин дэвжихийн үүднээс тэдгээрийг   нийтийн өмнө засч залруулахыг шаардах боломжтой юм”.  Илэрсэн зөрчлүүдийг болон ирсэн саналуудыг үндэслэн  тэрхүү шийдвэрүүдийг арилгах юм уу засах, шаардлагатай тохиолдолд зохион байгуулалтын дүгнэлтүүдийг хийж байх юм “ гэж Абызов тэмдэглэв.