Өөрсдийн сонирхолд хөтлөгдөн Ойрхи-Дорнодын орнуудын  дотоод хэрэгт оролцох нь хүчтэй үр дагаварт хүргэж болох юм . Энэ тухай НҮБ-ын  дэргэд суугаа ОХУ-ын байнгын төлөөлөгч   Виталий Чуркин мэдэгдэв.“Одоогийн гадны хүчнийхний алсаас удирдах  оролдлогууд   нь улс төр, угсаатны болон шашны бүлэгүүдийг дангаар өөрсдийн сонирхолд нийцүүлэн засгийн эрхэнд хүргэхийг    ашиглаж буй нь хүнд үр  дагаварт хүргэж болох юм гэж НҮБ-ын  АЗ дээр  Орос улсын Элчин сайд мэдэгдлээ.Тэрээр хэлэхдээ, Ойрхи-Дорнод томоохон үндэстэн хоорондын сөргөлдөөнийг  даван туулж байгаа бөгөөд эдгээр ард түмнийг  хувь заяагаа бие даан шийдэхийг уриалсан юм.