Якутын түлш - эрчим хүчний компани /ЯТЭК / Монголын  Petroleum Production LLC. компаний төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав. Айчлалын  хүрээнд талууд хийн агшаагуурыг Монголд  нийлүүлэх талаар  хэлэлцэн ярилцав. ЯТЭК-ийн гаргаж байгаа  түлш өндөр чанартай гэж  Монголын төлөөлөгчид тэмдэглэв. Якутаас Монгол руу тээвэрлэх  хүнд хэцүүг үл харгалзан якутын хийн агшаагуур Монголд  эрэлт сайтай байна.   Монголын компаний ЯТЭК ийн жилд 50 мянган тонн  хүртэлх хий гаргах агшаагуурыг худалдаж авахаар  төлөвлөөд байна.

ОАО “ЯТЭК “ компани нь ОХУ-ын САХА /Якут/ хийн олборлолтын үйлдвэр бөгөөд бүс нутагтаа цорын ганц нийлүүлэгч юм.