Хятад улсад гандуу хуурай хойт нутагт  өмнөд нутгийн мөрнүүдийн урсгалыг өөрчлөх  том төсөл биелүүлэхэд энэ жил 10 тэрбум гаруй доллар зарцуулна...