Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Оросын  ерөнхий сайд Владимир Путин хөтөлбөртөө эдийн засгийн бодлогод хөрөнгө оруулалтыг урамшуулан, шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх болон орчин үеийн  салбарыг хөгжүүлэхэд түлхүү анхаарна.  Орос улсад шинэ үйлдвэрлэл байрлуулах нь бусад орнуудаас илүү ашигтай байх ёстой гэж сонгуулийн сурталчилгааны мөрийн хөтөлбөрт дурьджээ. Баримт бичиг өөнөдөр нээгдсэн нэр дэвшигч  Путины www.putin2012.ru сайтан дээр сайтан дээр нийтлэгдсэн юм. Түүн дээр намтар, туршалага, сонирхолууд, үйл явдал  болон ард түмний сэтгэгдлүүд тавигджээ.