Ливийн хоёр дахь  том хот Бенгазид өнөөдөр  анх удаа исламын шинэчлэл, хөгжлийн  төлөө нам байгуулагдсан тухай зарлав. Түүнийг санаачлагчдын мэдэгдэж байгаагаар, тэд шариаттай нийцүүлэн шашны хуулийг нэгтгэсэн  шинэ улсыг байгуулах  бодолтой байгаа юм. Муаммар Каддафийн үед баталсан аливаа улс-төрийн үйл ажиллагааг хориглосны дотор намууд болон иргэний нийгэмлэг байгуулахыг хориглосон хуулийг  цуцалсны дараа  Шинэчлэл, хөгжлийн төлөө нам байгуулагдсан юм.