Пентагон  төвсийн зардлаа буруулсан ч  АНУ дэлхийд цэргийн  тэргүүлэх  байр сууриа хадгалах болно гэж АНУ ын цэргийн шинэчилсэн стратегид тусгажээ.  Энэ тухай гаригт Барак обама Вашингтонд АНУ ын цэргийн шинэ стратегийг өргөн барихдаа мэдэгджээ.  Түүний гол зүйлүүд нь: саяхан татгалзсан    хоёр байлдаанд нэгэн зэрэг   оролцох конвенц болон АНД бүс нутаг ба Ойрхи-Дорнод руу анхаарлаа шилжүүлэх байв.  Орос улстай харилцааны тухай асуудлыг хөндөхдөө,   АНУ нь харилцан сонирхолтой салбаруудад илүү нягт харилцах болно гэв.  АНУ ын. Цэргийн стратегийг эргэн харах болсон процесс нь АНУ ын асар их төсвийн хомсдол болон төрийн зээлээс үүдэлтэй юм.