АНУ-ын Төрийн департамент лхагва гаригт Терроризмтэй тэмцэх товчоо байгуулагдсан тухай зарлав.  Түүнийг Дэниел Бенджамин тэргүүлэх бөгөөд үүний өмнө тэр ийм төрлийн ажлыг ГХЯ нд хариуцаж байжээ. Тэрээр хэлэхдээ, товчоо байгуулагдсан явдал нь  дэлхийн улс орнуудад терроризмын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд  төрийн департаментын боломжуудыг эрчимжүүлэх болно  гэжээ. Товчоо нь терроризмын эсрэг дипломат харилцааг хөгжүүлэхэд болон гадаадын түншүүдийн   терроризмтэй тэмцэхэд нь үр ашигтай,   чухал ач холбогдолтой байх болно гэв.