Курилын арлуудын нэг Кунаширын ойролцоо осолдсон “Ирина”хөлгийн багын гишүүдийг “Татарстан” тээврийн хөргөгч хөлөг рүү шилжүүллээ.”Өмнөд Сахалинск” тэнгисийн авран чиглүүлэгч төвийн жижүүрийн ахмад “Интерфакс” агентлагт өнөөдөр ингэж мэдээлсэн байна. “Ирина” хөлөг одоохондоо хөвсөн байдалтай байна. Японы талаас Курилын арлууд руу ирсэн агаарын урсгалаас үүссэн хүчтэй далайн шуурга осол болсон газар ид шуурч байна. “Ирина” хөлгийн ахмад Кунашир арлаас 13 мильд байхдаа орон нутгийн цагаар 04:20 минутын орчим аюулын дохио өгсөн байна. Энэ хөлөг онгоц дээр 19 хүн, 500 тонн хөлдөөсөн загас байсан байна. Сахалины Корсаков боомтоос “Атлас” аврагч онгоц гараад байна. “Ирина” хөлөг осолдсон газарт энэ хөлөг барагцаалвал нэг хоногийн дараа очих байх.