Цаг уур ажиглалтын оросын түүхэн дэх хамгийн дулаан 3 жилийн дотор өнгөрсөн жил багтлаа. Өөрөөр хэлвэл 1891 оноос хойш гэсэн үг. Улс орны бүх бүс нутгаар жилийн дундаж температур нь хэвийн хэмжээнээс их байлаа. Дундаж температур нь 4-5 хэмээр их байсан арктикийн бүс нутагт гэнэтийн дулааны үзэгдэл илүү нөлөөлсөн байна. ОУ-ын нийт нутаг дэвсгэр дээр хавар, зуны эхэн сар, 10-р сард илүү дулаан байлаа. Агаарын температур нь 0,4, 0,1 хэмээр их байсан 2007, 1995 онуудад жилийн дундаж температур ингэж нэмэгдэж байсан гэж Ус цаг уурын удирдах газраас мэдээлсэн байна.