Иран улс өнөөдөр “Гадер”, “Нур”,”Наср” зэрэг гурван шинэ пуужингаа туршлаа. Эдгээр пуужингууд байгаа яг устгасан гэж ираны телевиз мэдээлсэн байна. “Гадер”, “Нур” пуужингууд 200 километрийн радиустай юм. Харин “Наср”-ыг  цохилтын бага хүрээтэй пуужин гэж үздэг юм байна. “Гадер”, “Нур” пуужингууд нь Израилийн нутаг дэвсгэр дээрх болон Ойрхи Дорнодод байгаа АНУ-ын цэргийн бааз дахь байнуудыг устгаж чадна гэж Тегеран мэдэгдэж байна. Ираны ТЦХ-ний хээрийн сургууль Ормузын цутгалангаас Энэтхэгийн далайн баруун хойд хэсэг, Аденын булан хүртлэх өргөн уудам нутагт 10 өдөр үргэлжилсэн байна.Энэ 10 өдрийн хээрийн сургууль тус бүс нутгийн байдлыг хурцатгалаа.