Бүх хулсны баавгай –панда нь зөвхөн ургамал иддэг гэж үгүй бололтой. Үүнийг Хятадын Сычуаний дархан газрын  камерын бичлэг гэрчилж байна. Түүн дээр нас бие гүйцсэн  том панда зээрийг амтархан идэж буйг харуулжээ.  Эрдэмтэд үүнийг зээрийн сэг идэж   байгаа болов уу гэж таамгалж байгаа аж. Гэхдээ: тэд чинь хэдэн сая жилийн өмнө ийм идэштэй  байсан биз дээ. Харин орчин үед тэд  чинь  зөвхөн ургамлыг илүүд үздэг байсан юм.  Үүний өмнө идшээ олон төрлийн болгох тохиолдол энэ амьтны түүхэнд гарч байсангүй юм.