Япон улс Европын өрийн хямралын нөлөөнөөс бүс нутгийг хамагалах зорилгоор  Азид зээлийн шинэ системийг байгуулахаар төлөвлөж байна. Засгийн газрын эх сурвалжийн ярьснаар, зээлийн шинэ систем нь АСЕАН-ы орнууд болон Хятад, Өмнөд Солонго болон Японы  валютыг үндэслэн байгуулагдах аж.  Шинэ системийн үндэсээр ОУВС ийн бүтцийг сонсгожээ. “АСЕАН+3” гишүүн-орнуудын хоорондын  валютын тухай  гэрээ нь  1997 онд гарын үсэг зуржээ.  Японы ЗГ 2012 оны 5-р сард Филиппинд болох уулзалт дээр  валютын системийг байгуулахад оролцогчд талуудын дэмжлэг авна гэж  найдаж байгааа тухай телевизийн  компани Эн-Эйч –Кей уламжлав.