Өнөөдөр оросын аврагчид мэргэжлийн баяраа тэмдэглэж байна. 20 жилийн өмнө яг энэ өдөр аврагчдын корпус болон аливаа онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэн, хамгаалж, үр дагаврыг арилгах нэгдсэн системийг  байгуулахаар шийдвэрлэсэн юм. Одоогийн  ОБЯ нь цэргийн болон иргэний  аврах болон эрлийн багийнхан, эмнэлэг болон нисэх хүчин  юм. Тэдгээр нь хамгийн сүүлийн үеийн технологиор тоноглогдсон байдаг юм. 21 жилийн хугацаанд ОБЯ ны ажилтанууд сая гаруй хүний амийг аварчээ. Тэд  сая гаруй хүнийг дэлбэрэлтийн аюулаас сэргийлсэн бөгөөд гадаадын  400 гаруй хүмүүнлэгийн авралын  ажиллагаануудад оролцжээ.