Тунисын  “малига цэцгийн хувьсгалаас” эхэлсэн олон нийтийн эсэргүүцлийн давалгаан нь Орйхи-Дорнодын болон  Хойд Африкийг нилээд хэдэн орнуудыг нөмөрсөн юм. Эдгээр бүс нутгуудад болж байгаа аймшигт явдлууд нь өнгөрч буй оны дэлхийн улс төрийн бодлогыг нилээд хэмжээгээр тодорхойлж байна.  Орос улс   хямралыг шийдвэрлэхийн тулд сөргөлдөгч талуудыг татан оролцуулан, зуучийн үүргийг идэвхитэй явуулсаар байна.