Хуучин зөвлөлтийн орон зайг эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд нэгтгэх санаачлага 2011 онд бүрэн хэрэгжиж эхэллээ. Евразийн холбоо-Евразийн эдийн засгийн комисс гэж нэрлэгдэх  холбоо өөрийн байгууллагатай боллоо. Одоохондоо  Орос, Белорус, Казахстан улсуудыг нэгтгэж байна.  Гэхдээ шинэ улсын өмнө гишүүнчлэл нээлттэй байгаа юм. Байгууллагын эцсийн зорилго нийт 250 сая хүн амтай  хүчирхэг эдийн засагтай улс байгуулах.