2011 оныг  евро нэг юм давж чадлаа. Гэхдээ европын нэгдсэн валют болох еврог аврах тодорхой нэгдсэн  арга хэмжээг хараахан шийдэж чадаагүй гэж нилээд нэр хүнд бүхий дэлхийн шинжээчид үзэж байна. Өнгөрсөн жилийн турш хуучин ертөнцийн улс төрчид еврог болон  өөрийн эдийн засгийг аврах гэж чармайсан юм.  Гэтэл тэдгээр оролдлогууд нь хамгийн сайндаа гэхэд тал амжилтанд хүрч байв. Евро бүсийн уналт илүү бодитой болж эхэлж байна.