Их улс төр, бохир тэчьяангуйлал.  Олон улсын Валютын сангийн ерөнхийлөгч асан Доминик Стросс-Кан  болон зочид буудлын үйлчлэгч  хоёр өнгөрсөн жилийн адал явдлын романы баатар болов. Доминик Стросс-Кан  Нью-Йоркийн зочид буудлын өрөөнд тохиромжгүй байсан нь түүний албан тушаалаасаа  болон улс төрийн карьераас салах том шалтаг болсон юм. Түүний эсрэг зочид буудлын үйлчлэгчийн хүчиндэхийг завдсан гэх гомдлыг  тавьсан юм. Гэхдээ үйлчлэгч  шүүхийн өмнө нотолж чадаагүйгээс 6-р сарын эхэнд Стросс-Канаас бүх ялыг цуцалсан юм. Харин  Стросс Кан өөрөө Францад буцаж ирсэн юм. Шуугианы эхний өдрүүдэд л  энэ бол их улс-төрийн  тоглоом гэж ойлгогдож байсан юм. Гэхдээ хэн гол тоглогч нь байв? Энэ одоо болтол тодорхой бус.