“Ан- Нахда” хөдөлгөөний исламистууд голдуу орсон шилжилтийн засгийн газрын бүрэлдэхүүнд Тунисын парламент үл итгэж буйгаа илэрхийллээ. 10-р сарын 23-нд явагдсан сонгуульд ялж, шинэ засгийн газрын кабинетыг бүрдүүлэх эрх авсан “Ан-Нахда” хөдөлгөөний төлөөлөгчид нь гол суудлуудыг авчээ. Бусад албан тушаалуудыг парламетын тэргүүлэгч эвслийн “БНУ-ын Конгресс“ болон ”Ардчилсан блок” хоёр намуудад хувиарилжээ. Шинэ засгийн газрын өмнө нэг жилийн хугшацаанд тус улсын байдлыг тогтвортой болгох болон эдийн засгийг эрүүлжүүлэх асуудлууд тавигдаж байгаа аж.