Йемений засгийн газрын бүрэн эрхийг шилжүүлэхтэй холбоотой нөхцөлүүдийг эс зөвшөөргчдийн жагсаал нийслэл Сане хот руу чиглэж явна гэж Аль-Жазир  уламжлав. Йемений ерөнхийлөгч асан Али Абдалла Салехын шүүх ажиллагааг цуцалсан шүүхийн шийдвэр гаргасныг эсэргүүцсэн жагсаал тус улсын өмнө зүгийн Таиза хотоос гарлаа. 2011 оны 11-р сарын 23-нд Салех Йемений засгийн эрхийн шилжүүлэх тухай Гэрээнд гарын үсэг зурсан юм. Ерөнхийлөгч бүрэн эрхээ түүнийг болон түүний гэр бүлийнхнийг шүүн таслахгүй байхаар зөвшөөрч, бүрэн эрхээ шилжүүлэхээр зөвшөөрч байв. 11-р сарын 28-нд ерөнхий сайдын албан тушаалд сөрөг хүчний удирдагч Мохаммед Басвинда томилогджээ. Тэрээр сөрөг хүчний талд орохын тус улсын ГХЯ-ны тэргүнээр ажиллаж байв.