Дмитрий Медведев   дотоод болон  гадаад миграцыг  түүний эдийн засгийн үндсүүдийг  арилган багасгахыг уриалжээ. Төрийн тэргүүн жил бүрийн Холбооны  хуралд тавьдаг  илгээлтэндээ  хандан шилжилт хөдөлгөөн нь өнөөг хүртэл түгшүүр төрүүлж байгаагаас, ялангуяа томоохон хотуудад энэ нь эвдрэл болон хэрүүл маргаанд хүргэдэг  гэлээ. “ Олон нийтээр шилжих хөдөлгөөний эдийн засгийн суурь үндсийг арилгах шаардлагатай байна. Түүнчлэн тус улсын зарим бүс нутгуудад  гадаад шилжих хүчнийг төвлөрүүлэх шаардлагатай юм.Тус улсын нягт хүн амын нягт  суурьшилтай хоцрогдсон  газруудад  урьтаж хөгжих  нөхцөлүүдийг  бий болгох шаардлагатай байна” гэж Дмитрий Медведев тэмдэглэлээ.