Орос-Казахстаны нанотехнологийн сан байгуулах эцсийн шатны  баримт бичигт гарын үсэг зурах ёслол өнөөдөр Астанад боллоо. Оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев болон Казахстаны ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев нарын тохиролцооны дагуу  “хоёр улсын  шинэтгэлийн хөгжлийг хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх “зорилгоор  тус сан байгуулагдав. Түүний нийт хөрөнгө 100 сая долларыг Орос, Казахстаны нутаг дээрх төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд тэгш эрхтэйгээр  зарцуулах аж. Хөрөнгө оруулалтыг эрчим хүч, болон хоёрдагч эх үүсвэр, нефть-хийн салбар болон  харилцаа холбоо, цахим техник болоод байгаль хамгаалалтын технологид хэрэгжих юм.