ДХБ-ад элссэнээр Оросын эдийн засгийн ямарч салбар хохирохгүй. Ийм мэдэгдэлийг Оросын тэргүүн шадар сайд Игорь Шувалов хийлээ. “Өөрийгөө болон бусдыг айлгах хэрэггүй юм” гэж тэр хэлэв. Улстөрчийн хэлснээр  бол одоо ДХБ-ын журамууд нь  оросын эдийн засагт сөрөг үр дагавар авчирна гэх урьдсан нөхцөлүүд  үгүй юм. Хэрвээ ийм юм болдог юм бол  арга хэмжээнүүдийг авах болно.  Өмнө нь Орос улсыг ДХБ-ад нэгдэхэд машинүйлдвэрлэлийн болон газар тариалангийн цогцолборын төлөөлөгчид өөрийн боломгоомжлолыг илэрхийлж байсан юм. Орос улс 12-р сарын 16-нд  албан ёсоор ДХБ-д элссэн бөгөөд үүний дараа Ерөнхийлөгч болон парламентын сайшаасны дараа бүрэн эрхт гишүүн нь болох юм.