Дэлхийн хамгийн том коллайдерыг Япон улсад барих болно. Энэ нь цэнэглэгдсэн жижиг хэсгүүдийн хурдасгагч юм.Энэ тухай  өнөөдөр орон нутгийн ХМХ-үүд мэдээлжээ. Төсөл нь 10 тэрбум долларт үнэлэгдэж байна. Барилгын ажлыг 2020 оны дунд үеэр  дуусгахаар төлөвлөж байна. Түүнийг  японы өмнөд хэсгийн Кюсю арлын Сэфури ууланд юм уу, Хонсю арлын хойд хэсгийн Китаками хотын орчимд барихаар төлөвлөж байна.  Урьдчилсан төслийн байдлаар шинэ хурдасгагч шугамын дэд бүтэцтэй байх аж.  Цагриг хонгилоошс бүрдэсэн Европын адроннын том  коллайдераас ялгаа нь японых 30 км буюу 3,5 км илүү байх юм. Шинэ коллайдер нь дэлхийн эрдэм-шинжилгээний хамгийн том  туршилтын байх бөгөөд эрдэмтдэд үүний өмнө үл мэдэгдэх жижиг хэсгүүд дээр туршилт хийх боломж олгох юм.