Орос улс ДХБ-д элсэж буй нь тус улсын  дэлхийн  эдийн засгийн системийн интеграцад  чанарын  шинэ шатыг нээж байна.  Энэ тухай ОХУ-ын ГХЯ-ны албан ёсны төлөөлөгч  Александр Лукашенко   мэдэгдэв.  Ингэхдээ тэр  улс энэ байгууллагад нэгдэн орж байгаа явдал нь  үндэсний сонирхолд нийцэж байна. Олон жил хүлээн,  олон талт худалдааны системийн хаалганы цаана үлдээж байсан томоохон гүрнийг өөрийн эгнээнд  элсүүлснээр, тус байгууллага нь хамтын ажиллагааны цөмийг хамарсан статусын сууриа бэхжүүлж байгаа юм. Өнөөдөр Женевт   Орос улс ДХБ-д нэгдэн орж байгаа тухай протоколд гарын үсэг зурах ёслол болно.