Оросын ерөнхий сайд Владимир Путин мэдэгдэлдээ: Орос америкийн харилцаа одооноос тогтож эхэлж байна. Үүний өмнө түүний үзэж байгаагаар АНУ олон улсын  жандармын  үүрэг гүйцэтгэж байсан юм.  Ерөнхий сайдын үнэлснээр,  тэр “ АНУ-ын дотор тодорхой өөрчлөлтүүд гарч байгаа  аж. Нөгөөтэйгүүр, ерөнхий сайдын үзэж байгаагаар АНУ одоогийн дэлхийн нэг туйлаас  урьдчилан сэргийлж байсан гэв.

Ганц  туйлт ертөнц нь В.Путины үзэж буйгаар  болж чадаагүй аж. Түүний ярьснаар, олон туйлт дэлхий аль хэдийнэ бүрэлдэн тогтосон бөгөөд тэр  нь  био туйлаас илүү хүнд болжээ. “ЗХУ өөрийн зориг “квази холбоотнуудад ”  тулгаж байсан бөгөөд  нуран унсан түүхтэй юм.  “Хэрвээ АНУ ийм бодлогыг явуулах юм бол, тэд нэрлээд байгаа холбоотнуудаа “алдана гэж тэр хэлэв.Түүнчлэн,  Орос улс гадаад бодлогоо  дайснаар хүрээлэгдсэн мэт явуулахгүй юм “ гэж В.Путин тэмдэглэв.