ОХУ-ын  Аюулгүй   зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Николай Патрушев «Аргументы и факты» сонинд ярилцлага  өгөхдөө  «АНУ-ын ПДХ системийг Иран, Хойт Солонгосын эсрэг биш   Орос,Хятад  улсуудын эсрэг чиглүүлсэн талаар  Оросод ямар ч эргэлзээ байхгүй» гэж мэдэгдлээ...