Төрийн думын спикер Борис Грызлов депутатынхаа мандатаас татгалзаж,  гэхдээ өөрийн эрх барих “Нэгдсэн Орос улс” намын тэргүүн хэвээр үлдэхийг шийджээ. Энэ тухай тэрээр өнөөдөр тайлбарлахдаа, хуултар ямарч хязгаарлалт үгүй ч тэрг доод танхимын тэргүүнээр хоёр хугацаа улиран ажиллах нь буруу гэж үзжээ. Грызлов ерөнхийлөгчийн томилсон аль ч газар ажиллахад бэлэн аж. Түүнчлэн, тэр 6 дахь удаагийн сонгуульд түүнийг  сонгосон Тул мужийнханд тусламж үзүүлэхээ амлав.