Оросын  зүг чиг байрлалыг мэдээлэх ГЛОНАСС системийн тойргийн замын бүлэг бүрэн бүрэлдэхүүндээ хүрлээ. Дэлхийн гадаргууг 100 хувь зүг чиглэлийн дохиоллоор хангах  нийт 24 сансрын төхөөрөмжийг тойрог замд оруулжээ. Энэ тухай Интерфакс агентлагт Оросын БХЯ-ны  агаарын болон сансрын батлан хамгаалалтын  хэвлэлийн төлөөлөгч  хурандаа Золотухин мэдэгджээ.   Түүнчлэн, оросын зүг чиглэлийн системийн үр ашигийг дээшлүүлэх зорилготой тойрог замын сансрын   төхөөрөмжүүдийн  нөөцийг  байгуулсан юм.