Канад улсын Тойрон байгаа орчны сайд Питер Кент тус улсыг   хүлэмжийн хийг бууруулах тухай Киотогийн протоколоос гарч байгаа тухай албан ёсоор мэдэгдлээ. Би-би-си мэдээндээ, энэ нь Канадад 7  тэрбум долларын хэмнэлттэй юм гэж. Өнгөрсөн жил Канад нь Япон улсын хамт Киотогийн протоколоор шинэ үүрэг хүлээхгүй гэдгээ мэдэгдэсэн юм.1997 онд Япон улсад уг протоколыг дэлхийн дулааралтай тэмцэх зорилготойгоор баталсан юм. Түүний хүчинтэй  хугацаа ирэх жил дуусах юм. Өнөөг болтол нэг ч гишүүн- орон гэрээнээс гарч байгаагүй юм.