Орос улсын  СТК-ийн  гаргасан тогтоолын  дагуу   12-р сарын 4 ний өдөр явагдсан   Төрийн думын   сонгууль   явагдасан болон  хүчин  төгөлдөр боллоо. Сонгуулийн ирц 60 %.Төрийн думын 6 дахь удаагийн сонгуульд парламентын доод танхимын улс төрийн дөрвөн нам – “Нэгдсэн Орос”, “Оросын Коммунист нам”, “Оросын Либерал-Ардчилсан нам” болон “Шудрага Орос” орсон юм. СТК-ийн мэдээлснээр, “НО” нам парламентын 450 суудлын -238(өмнөх сонгуульд 315) “ОК” нам-92 (өмнөх сонгуульд 57),  “ОЛА “ нам – 56  ( өмнөх сонгуульд 40), “ШО” нам -64 ( өмнөх сонгуульд 38) суудал авчээ.

СТК сонгуульд ялсан намуудын  сонгуулийн сурталчилгаанд зарцуулсан хөрөнгийг зарлав. Долларт шилжүүлэхэд ойролцоогоор:

“Нэгдсэн Орос”-18 сая 700 мянга

ОЛАН- 15 сая 600 мянга

“Шудрага Орос” нам -10 сая 600 мянга

ОКН-7 сая 260 мянга