РОСНАНО эрчим хүч хэмнэх шилний  үйлдвэрлэлд 6 тэрбум рублийн хөрөнгө оруулна. Энэ тухай РОСНАНО, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, японы NSG бүлэг компани болон оросын  “СтисС” компаниудын  хооронд  өнөөдөр гарын үсэг зурлаа.   Хэлэлцээрээр Москва орчмын  Раменск  хотод шинэ үйлдвэр барих юм.