Орос-японы эрдэмтэд Саха улсын  Арслан зааны музейгээс Япон улсын Кинкийн их сургуульд зууны туршилт явуулахаар шийдээд байна. Тэд дараа жил сибирийн мөнх цэвдэгт амьдарч байсан арслан зааны яснаас  арслан зааныг хувилахаар шийджээ. Арслан зааны гуяны яснаас олдсон чөмөг нь тус амьтны генетикийн үндэс болох бөгөөд  түүхээс өмнөх үеийн амьтныг гаргаж авахаар тэд зорьж байна. Арслан зааны яс нь  наймдугаар сард Сахагийн хойд хэсэгт малтлагын ажлын үеээр олдсон юм. Энэхүү яс нь 3,5 м өндөртэй амьтных байжээ.  Олдвор нь  манай эринээс өмнөх 13-р мянган жилийнх гэж тодорхойлжээ. Арслан зааныг хувилах судалгааны ажил нь 1990 ээд оны сүүлчээс эхэлсэн боловч, биологийн мэргэжилтнүүд одоо болтол зоримог төлөвлөгөө хэрэгжүүлж чадаагүй байа.