НАСА-гийн эрдэмтэд манай гаригийн нарны системийн цаана ус байж болохыг уламжилжээ. НАСА-гаас  мэдээлэхдээ, мэргэжилтнүүдийн сонирхож байгаа гариг нь  тойрог замын одон орон судлах  “Кеплер” төхөөрөмжийн туслалцаатайгаар эх дэлхийгээс 600 жилийн зайтай ус байж болохыг мэдээлжээ. Одон орон судлаачдын тооцоолсноор, дээрх гариг нь өөрийн одноосоо төдийлөн хол бус, төдийлөн ойрч бус  байгаа аж. Тиймээс, түүн дээр ус байж болох магадлалтай аж.