ОХУ-ын ерөнхийлөгч Д.Медведев гэргий Светланагийн хамт  москвагийн нэгэн сургуулийн байранд очиж Төрийн Думын сонгуульд саналаа өглөө. Медведевийн гэр бүлийг ирсэнтэй холбогдуулж ямарч онцгой байдал үүсгээгүй бөгөөд энэ дүүргийн оршин суугчид тус сургуульд орж чөлөөтэй саналаа өгөх боломжтой байлаа.