0ОУ-ын Төрийн Думыг ажиглахаар олон улсын 697 ажиглагчид эрх авсан байна. ОХУ-ын СЕХ-ны дарга Владимир Чуров энэ тухай мэдэгдсэн байна. ЕХАББ-ын янз бүрийн бүтэцийн шугамаар ОУ-д хамгийн олон гадаадын ажиглагчид ирээд байна. Оросын ажиглагчид 500 мянган хүн ажиллаж байна.