Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага /ШХАБ /,Зүүн-Өмнөд Азийн орнуудын холбоо /ЗӨАОХ/ нь хамтдаа аюулгүй байдлын  салбарт эдийн засгийн   хамтын  болон харилцан ажиллагааг хөгжүүлэх ёстой. Энэ тухай сая ШХАБ дахь  Оросын зохицуулагч Кирилл Барский мэдэгдлээ. Түүний ярьснаар, ШХАБ 10 жилийн турш АНД бүс нутгийн бусад байгууллагуудын  шийддэг асуудлуудыг шийдэж иржээ. ОХУ болон БНХАУ  бусад холбоо болон чуулгануудтай хамтран гадаад харилцаа хөгжүүлэх бүрэн бололцоотой гэж шинжээч үзжээ. Энэ нь Орос, Хятад улсад болон бусад АНД орнуудад шуурхай мэдрэмж, өндөр шаардлага тавьж байгаа юм” гэв. ШХАБ нь бүс нутгийн аюулгүй байдлын болон хамтын ажиллагааны  уран  барилгыг бүтээн босголтонд  бүрэн чадахитай оролцож болох юм”.