“Сонгууль-2011” мэдээллийн төв Москвад  ажлаа нээгдэхэд бэлэн болоод байна. 12-р сарын 4-ний  Оросын  Төрийн думын – доод танхимын сонгууль явагдах өдөр төвд санл хураалтын явцын тухай шуурхай мэдээллүүд ирж байх юм. Сэтгүүлчдийн зэрэгцээ тэнд олон тооны улстөрийн намын төлөөлөгчид, ажиглагчид болон шинжээчид цугларах юм. Төвд байрлуулсан плазман болон телевизийн дэлгэцүүд дээр сонгогчдын ирц, тэдний саналын дүнг мэдээлж байх юм. Думын сонгуулийн урьдчилсан дүнг Орос улын Сонгуулийн төв комисс 12-р сарын 5-ны өглөө ард түмэнд зарлах юм.