Орос-хятадын хамтарсан АНД-н  бүс нутагт аюулгүй байдлын болон хамтын ажиллагааны хүчирхэг уран барилга байгуулах санал үе шаттай хэрэгжиж байна.  Хэсэг хугацааны дараа энэ нь АНД-н бүс нутгийн бүх орнуудыг нэгтгэж мэдэх юм. Энэ тухай Оросын ГХЯ-ны дэд тэргүүн Алексей Бородавкин мэдэгдэв. Энэхүү санал нь НҮБ ын Ерөнхий ассамблейн 65 чуулганы баримт бичигт тусгагдсан гэж  дипломат мэдэгдэллээ. АНД-н бүс нутагт аюулгүй байдлын болон хамтын ажиллагааны  хүчирхэг   уран барилгыг байгуулах саналыг Орос улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев  2010 оны 9 –р сарын 26-28-нд Хятад улсад хийсэн албан ёсны айлчлалынхаа үеэр хоёр улсын тэргүүн нарын уулзалт дээр  дэвшүүлсэн юм. Түүний агуулга нь орчин үеийн харилцан уялдаа, холбоотой  ертөнцид болон хил дамжсан  дуудлагуудын үед  өөрийн аюулгүй байдлыг бусад улс орнуудын хангах нь боломжгүй юм гэж Бородавкин мэдэгджээ.  Энэ саналыг хэрэгжүүлэхийн тулд АНД-н бүс нутгийн орнууд маргааныг зохицуулахдаа  ижил, тэгш  эрх хуваагдашүгй аюулгүй байдлын зарчмаар хүч хэрэглэхгүй юм уу заналхийлэхгүй олон улсын үндсэн баримт бичгүүдэд нэгдэж буйгаа нотлох ёстой юм. “Үүн дээр тулгуурлан бид харилцан итгэлцлээ бэхжүүлэх  болон бүс нутгийн шийдвэрлэх асуудлуудыг зохицуулах үүднээс  бодит хэрэгжилтэнд шилжиж болох юм" гэж Бородавкин мэдэгджээ.