Малийгийн хойд хэсгийн Тимбукту тохойд хэсэг буутай үл мэдэх хүмүүс гурван европ хүнийг барьцаалан авч, бас нэг хүний амийг хороов.  Тэдгээрийн ямар үндэстэн болохыг хараахан тогтоож чадаагүй байна. 11-р сарын 24 нд Малигийн хойд хэсэгт  хорё франц хүнийг хулгайлжээ. Тэднийг зочид буудлаас нь баривчилсан байна. Францын болон малигийн цэргийнхэн  хулгайлагдсан хүмүүсийг эрж хайж байна. Алжирийн нутагтай хил залгадаг Малигийн хойд хэсэг нь исламын магрибын  ”Аль-Каидагийн “ баазын нэг юм. Хүн барьцаалах нь- тус бүс нутагт “Аль-Каидагийн” нилээд дэлгэрсэн аргуудын нэг  юм.