Өнөөдөр парламентын доод танхим-Төрийн дум 2012-2014 оны ОХУ-ын төсвийг батлав. 300 депутат төсвийг дэмжиж, 78 нь сөрөг санал өгсөн хийгээд хэн ч түдгэлзээгүй байна. 2012 оны төсвийн орлого 11,78 триллион рубль, зардал нь 12,65 триллион болно. ДНБ-ийг 58,7 триллион рубльд хүргэж, инфляцийг 6 хувиас хэтрүүлэхгүйгээр төлөвлөжээ. Оросын санхүүгийн гол баримт бичигт Юралс зэрэглэлийн нэг баррель нефтийн жилийн дундаж үнийг 100 доллароор бодсон байна.