Хурдан автобус Москвагийн замаар явна. Тэдгээр хотын авто замын хурц шар өнгөтэй тусгай зурвасаар явах юм. Хотын төвөөс тойрог авто зам хүртэлх чиглэлийн хурдан автобусын зогсоолыг аль болохоор багасгасан байна. Ийн арван хурдан чиг замыг байгуулахаар төлөвлөжээ. Москва хотын автобус, троллейбусын паркыг 2014 оныг дустал бүрэн шинэчлэх юм.