Америкийн Apple Inc компани 2005 оноос хойш тус компаний удирдагчдын нэгээр ажиллаж ирсэн Артур Левинсонг тус компаний удирдах зөвлөлийн даргаар томилсон тухайгаа зарлажээ гэж Рейтер уламжилжээ. Энэхүү албан тушаалыг хашиж байсан  56 настай Стив Жобса 10-р сарын 5-нд удтал өвчилж байгаад нас барсан юм. Удирдах зөвлөлд Walt Disney корпорацын гүйцэтгэх захирлуудын нэг Боб Айгер оржээ.