Орос улс боон Гүрж улс Женевт ДХБ-ад Орос улсыг нэгдэх  гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэ тухай Рейтер агентлаг гүржийн дипломатыг иш татан мэдээлжээ.Саяхан Орос, Гүрж хоёр Швейцарийн зуучилснаар  буулт хийн гэрээг үзэглэжээ. Баримт бичигт ачаа тээвэрлэлтийг хянах шинжээчдийг хуурай газрын хилийн нутаг дэсвгэр дээр байрлуулахаар заажээ.