Москва хотын эрх баригчид  оросын нийслэлд дэлхийн хамгийн том алсыг харагч байгуулах бодолтой байна. Түүний өндөр нь 220 метр байх аж. Алсыг харагч нь Лондон, Сингапурын ижил төрлийн тоглоомоос илүү өндөр байх аж. Одоогийн байдлаар хамгийн өндөр алсыг харагч  Бүх оросын үзэсгэлэнгийн төвд буюу ВДНХ-д байдаг юм. Түүний өндөр 75 метр. Тоглоомыг барьж байгуулах шалгаруулалтанд нилээд хэдэн компани өрсөлджээ.