2013 онд “Их -20 ” дээд хэмжээний уулзалтыг Орос улс тэргүүлнэ. Ийм шийдвэрийг Каннад болж өнгөрсөн ДХУ-аас гаргажээ. Орос улсын тэргүүлэх бүрэн эрх нь ирэх жил энэхүү үүргийг гүйцэтгэх Мексик улсаас шилжин ирэх юм. “2013 онд ОХУ “ДХУ-ыг зохион явуулах орон байх юм. “Энэ нь бидэнд сангийн сайд нарын түвшины нилээд хэдэн уулзалтыг хариуцлагатай зохион явуулах болон тухайн үеийн тулгамдсан асуудлуудыг чанарын өндөр түвшинд хэлэлцэх нөхцөл боломжоор хангах шаардлага тавигдаж байгаа юм  “ гэж оросын сангийн яамны тэргүүн Антон Силуанов “Их -20” дээд хэмжээний уулзалтын хаалтан дээр цохон тэмдэглэв. Тэрээр “Дээд хэмжээний уулзалт Москва хотод болж  магадгүй юм гэв.