БНХАУ-ын ЕХ-нд үзүүлэх эдийн засгийн тусламж нь ЕХ-ны орнуудыг Бээжингийн санхүүгийн хараат  байдалд оруулахгүй. Энэ тухай ДХБ-ын тэргүүн  Паскаль Лами францын телевизийн БФМ сувагт өгсөн ярилцлагадаа цохон тэмдэглэв. Хэрвээ Хятад улс Европд туслахаар шийдсэн бол, тэр нь “хөрөнгө” оруулагчийн нэгэн адил байх болно гэж ДХБ-ын тэргүүн үзэж байна.  “Бээжин нь АНУ-ын үнэт цаасанд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулсан юм. Ингэхдээ АНУ нь Хятадын  хараат болоогүй юм гэж Лами цохон тэмдэглэв.